MUZEUM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
Muzeum

Publ. Nowozainwent._kwiecień 2017


Zawartość półki


 
Nr Skasuj Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1 2000100548301 K.54830 100 Jahre Pommerscher Künstlerbund 1916-2016 /
2 2000100548257 K.54825 Antoni Karwowski : sekretna czerń mleka = secret blackness of milk : performance /
3 2000100548547 K.54854 Archeologia miast Pomorza w kontekście ziem polskich : studia dedykowane pamięci Tadeusza Nawrolskiego /
4 2000100548455 K.54845 Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2012 : streszczenia referatów XXIX konferencji sprawozdawczej /
5 2000100548462 K.54846 Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2013 : streszczenia referatów XXX konferencji sprawozdawczej /
6 2000100548486 K.54848 Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2015 : streszczenia referatów XXXII konferencji /
7 2000100548226 K.54822 Badania archeologiczne zespołów sakralnych w Karpatach /
8 2000400108724 B.10872 Badziewie, cacuszka i świecidełka / Burdziej, Marcin.
9 2000100548493 K.54849 Bärenkrallen und Bärenfelle in Brand- und Körpergräbern der vorrömischen Eisenzeit bis Völkerwanderungszeit in Mittel- und Nordeuropa / Beermann, Sebastian.
10 2000100548233 K.54823 Bunt a tradycje grafiki w Polsce i Niemczech /
11 2000100548127 K.54812 Das römische Donaukastell Risstissen / Kemkes, Martin.
12 2000100548332 K.54833 Das Zeichen am Hut im Mittelalter Europäische Reisemarkierungen : Symposion in Memoriam Kurt Köster (1912-1986) und Katalog der Pilgerzeichen im Kunstgewerbemuseum und im Museum für Byzantinische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin /
13 2000100548271 K.54827 Dědictví Karla Velikého : Raný Středovek Jako Kolébka Evropské Kultury : Průvodce výstavou : 17.7.-14.10.2015 Pražský hrad, tereziánské křídlo a gotické a románské podlaží Starého královského paláce ve spojení se stálou expozicí. Příběh Pražského hradu / Baxa, Peter.
14 2000100548141 K.54814 Der Oberrhein : Archäologie einer metallzeitlichen Flusslandschaft / Schmid-Merkl, Christiane
15 2000100548165 K.54816 Der Rhein als europäische Verkehrsachse. 2 /
16 2000100548189 K.54818 Die Brandenburg im slawischen Mittelalter : Ergebnisse der Ausgrabungen zwischen 1961 und 1983 : Siedlungsbefunde und Funde, Katalog der Burg- und Siedlungsschnitte / Grebe, Klaus.
17 2000100548097 K.54809 Die Geweihfunde der magdalénienzeitlichen Station Petersfels : eine archäologisch-taphonomische Studie / Pfeifer, Sebastian J.
18 2000100548073 K.54807 Die römerzeitliche Besiedlung : im rechten südlichen Oberrheingebiet / Blöck, Lars.
19 2000100548110 K.54811 Die Siedlung der Eisenzeit und Römischen Kaiserzeit im "Ressiwag" bei Lauda-Königshofen im Taubertal / Keller, Ralf
20 2000100548554 K.54855 Gry planszowe : świadectwo cywilizacji /
21 2000100548219 K.54821 Handel w średniowieczu w miastach południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji, północno-wschodnich Węgier i zachodniej Ukrainy w świetle badań archeologicznych i historycznych /
22 2000100548295 K.54829 Hanna Żuławska (1908-1988) : twórcy i założyciele Szkoły Sopockiej /
23 2000100548523 K.54852 I Pomorska Sesja Sprawozdawcza /
24 2000100548240 K.54824 Informacyjne środowisko rekonstrukcji : przedlokacyjna struktura osadnicza w Pułtusku w XIII-XIV wieku : monografia /
25 2000100548400 K.54840 Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri Župni cerkvi v Kranju v letih 1964-1970 = Excavations of Medieval and Post-Medieval cementery at the Župna cerkev in Kranj from 1964-1970 /
26 2000100548417 K.54841 Jerzy Piotrowicz : malarz (1943-1999) : katalog dzieł wszystkich obrazów olejnych / Gołąb, Maria
27 2000100548356 K.54835 Koszalin 1945-2015 : od dyktatury do demokracji : informator do wystawy / Szewczyk, Danuta.
28 2000100548516 K.54851 Lampy naftowe / Jabłońska, Teresa
29 2000100548318 K.54831 Linowo, stanowisko 6 : birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej z północno-wschodniej części ziemi chełmińskiej / Kurzyńska, Małgorzata
30 2000400108731 B.10873 Mapa i jej historia : katalog wystawy / Wytyk, Anna.
31 2000100548080 K.54808 Mauenheim und Bargen. Zwei Grabhügelfelder der Hallstatt- und Frühlatènezeit aus dem nördlichen Hegau. Wamser, Ludwig.
32 2000100548530 K.54853 Mieszkańcy średniowiecznego Gdańska w świetle wyników badań antropologicznych / Pudło, Aleksandra.
33 2000100548202 K.54820 Myśl badawcza Aleksandra Gardawskiego /
34 2000100548158 K.54815 Na tułaczym szlaku... : powstańcy listopadowi na Pomorzu /
35 2000100548561 K.54856 Niematerialne dziedzictwo miasta : muzealizacja, ochrona, edukacja /
36 2000100548363 K.54836 Od Muzeum Ziemi Lubuskiej do Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta : 70 lat działalności Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim (1945-2015) /
37 2000100548134 K.54813 Pfahlbausiedlungen am Degersee : archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen / Mainberger, Martin.
38 2000100548424 K.54842 Piotrowicz i goście /
39 2000100548448 K.54844 Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960. T. 7, rok 1953 / Marcinowska, Anna.
40 2000100548325 K.54832 Praha archeologická /
41 2000100548370 K.54837 Problemy badania rozwoju społecznego w pradziejach : elementy konceptualizacji i periodyzacji / Niewęgłowski, Andrzej.
42 2000100548509 K.54850 Rafała Hadziewicza twórcze życie : katalog wystawy monograficznej /
43 2000100548349 K.54834 Rzeźba dzisiaj = Sculpture today /
44 2000100548172 K.54817 Schlachtfeld und Massengrab : Spektren interdisziplinärer Auswertung von Orten der Gewalt ; Fachtagung vom 21. bis 24. November 2011 in Brandenburg an der Havel /
45 2000100548103 K.54810 Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej /
46 2000100548394 K.54839 Siedlungsarchäologie im Alpenvorland. 13, Die früh- mittelbronzezeitliche "Siedlung Forschner" im Federseemoor. Naturwissenschaftliche Untersuchungen. Bohlenwege, Einbäume und weitere botanische Beiträge /
47 2000100548042 K.54804 Stična : železnodobna naselbinska keramika = Stična : Iron Age settlement pottery / Grahek, Lucija.
48 2000100548196 K.54819 Studien zu Steinartefakten der Bronzezeit Siedlungsinventare aus Nord- und Südschleswig im Vergleich / Goldhammer, Julia.
49 2000100548387 K.54838 Szczecin moje miasto - widzę, działam, czuję : poradnik metodyczny - projekt Centrum Dialogu Przełomy / Szumocka, Edyta.
50 2000100548035 K.54803 The Roman army between the Alps and the Adriatic /
51 2000100548431 K.54843 Tony Cragg : rzeźba = sculpture / Domanowska, Eulalia
52 2000100548066 K.54806 Wybór i konieczność : kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku / Kłudkiewicz, Kamila.
53 2000100548264 K.54826 Zabytki sztuki w Polsce : Małopolska /
54 2000100548288 K.54828 Zarządzanie światowym dziedzictwem kulturowym /
55 2000100548059 K.54805 Železnodobno naselje Most na Soči : gradbeni izvidi in najdbe = The Iron Age settlement at Most na Soči : settlement structures and small finds / Svoljšak, Drago.

Dodaj książke poprzez kod paskowy