MUZEUM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
Muzeum

2017 sierpień_Książki BMNS


Zawartość półki


 
Nr Skasuj Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1 2000100549667 K.54966 Archaeologia Historica Polona. T. 24 /
2 2000400108861 B.10886 Aukcja nr 66e : sobota, 10 września 2016 r. [...] /
3 2000400108878 B.10887 Aukcja nr 67 : sobota, 26 listopada 2016 r. [...] /
4 2000400108885 B.10888 Aukcja nr 68e : sobota, 13 maja 2017 r. /
5 2000100549568 K.54956 Basilia - das spätantike Basel : Untersuchungen zur spätrömischen und frühmittelalterlichen Siedlungsgeschichte : die Grabung Martinsgasse 6 + 8 (2004/1) und weitere Grabungen im Nordteil des Münsterhügels. Band A, Text / Asal, Markus.
6 2000100549575 K.54957 Basilia - das spätantike Basel : Untersuchungen zur spätrömischen und frühmittelalterlichen Siedlungsgeschichte : die Grabung Martinsgasse 6 + 8 (2004/1) und weitere Grabungen im Nordteil des Münsterhügels. Band B, Katalog / Markus, Asal.
7 2000400108847 B.10884 Blago iz dubina : Spondylus gaederopus, najdragocjeniji nakit neolitičke Europe = Un tesoro degli abissi : Spondylus gaederopus, il gioiello piu prezioso dell'Europa neolitica = A treasure from the depths : Spondylus gaederopus, neolithic Europe's most prized jewellery : Komšo, Darko.
8 2000100549605 K.54960 Caravaggios Erben : Barock in Neapel /
9 2000100549742 K.54974 Coin finds from Giecz, site 4 : catalogue /
10 2000100549681 K.54968 Die vor- und frühgeschichtlichen Funde aus Georgien / Nawroth, Manfred
11 2000100549629 K.54962 Feasting, Craft and Depositional Practice in Late Bronze Age Palaepaphos : the Well Fillings of Evreti / Rüden, Constance von.
12 2000100549612 K.54961 Gobeliny Ogińskich ze Słonimia : październik 2016 - grudzień 2016 : Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki = The Ogiński tapestries from Słonim : October 2016 - December 2016 : Wawel Royal Castle - State Art Collection /
13 2000100549773 K.54977 Gorzki smak - art brut : badania, kolekcje, wystawy w Polsce na przełomie XX/XXI wieku = The bitter taste : studies, collections, exhibitions in Poland at the turn of 21st century /
14 2000100549551 K.54955 Izrada i pečenje keramike na neolitički način : izložba = The making and firing of neolithic pottery : exhibition / Zlatunić, Romuald.
15 2000100549698 K.54969 Merdžumekja - die Karanovo-V-Siedlung : die Befunde / Fecht, Frank
16 2000100549704 K.54970 Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do soboru trydenckiego /
17 2000100549735 K.54973 Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu : katalog = Coin finds from Giecz, site 4 /
18 2000100549728 K.54972 Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu = Coin finds from Giecz, site 4 /
19 2000100549544 K.54954 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu : Museum der Polnischen Waffen in Kołobrzeg /
20 2000100549759 K.54975 Nummus bonum fragile est : groby z monetami wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach = Graves with coins from the early medieval cemetery at Dziekanowice. T. 1 /
21 2000100549766 K.54976 Nummus bonum fragile est : groby z monetami wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach = Graves with coins from the early medieval cemetery at Dziekanowice. T. 2 /
22 2000100549636 K.54963 Obiekty obrzędowe Pucharów Dzwonowatych z Supraśla : złożenie darów - przejęcie terenu czy integracja kulturowa? = Ritual features of Bell Beakers in Supraśl : the offering - taking possesion of the land or cultural integration? / Wawrusiewicz, Adam.
23 2000100549711 K.54971 Ostrów Lednicki : wyspa piastowskich władców = Ostrów Lednicki : the island of the Piast rulers = Ostrów Lednicki : Insel der Piasten-Herrscher /
24 2000100549650 K.54965 Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce : materiały konferencji naukowej zorganizowanej w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w dniach 5-7 września 2008 roku /
25 2000100549643 K.54964 Pieniądz zastępczy Darłowa, Koszalina, Polanowa, Sianowa i Sławna / Chmielecki, Grzegorz.
26 2000100549674 K.54967 Romowie ≠ Cyganie / Bartosz, Adam.
27 2000100549537 K.54953 Schimmelreiter, Knapperdachs und Weihnachtsmann : Weihnachtsbräuche in Mecklenburg und Vorpommern / Gawlick, Henry
28 2000100549599 K.54959 Szkice z dziejów afrykańskiej medycyny / Wdowiak, Lilianna B.
29 2000100549582 K.54958 What's wrong? : hard science and humanities - tackling the question of the absolute chronology of the Santorini eruption / Klontza-Jaklová, Věra

Dodaj książke poprzez kod paskowy