MUZEUM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
Muzeum

Archaeologia – Pomoranica – Musealia :

studia z okazji 80. urodzin Ignacego Skrzypka /
pod redakcją naukową Andrzeja Kasprzaka, Andrzeja Kuczkowskiego i Marcina Krzepkowskiego.
Koszalin :
Muzeum w Koszalinie,
2020.
676 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 30 cm.
Książki
1
brak wypożyczeń
Bibliografia Ignacego Skrzypka na stronach 8-17 i bibliografie przy pracach.
Spis prac terenowych prowadzonych przez I. Skrzypka w latach 1964-2005, s. 18-24.
Dorobek naukowy Ignacego Skrzypka, 8-24.
Tomasz Płonka: Niedokończona odyseja. Bursztynowy konik z Dobiegniewa – meandry badań i losy zabytku, 36-44.
Jacek Wierzbicki: Użytkowanie wapienia w społecznościach kultury pucharów lejkowatych na Pomorzu – fakty czy mity?, 45-59. [Ryc. 1: Lokalizacja cmentarzysk megalitycznych na terenie województwa zachodniopomorskiego. M.in.: Buniewice, Kłęby, Kołowo, Radawka].
Michał Bugaj: O pewnej kwerendzie muzealnej (niezakończonej) i raz jeszcze o mieczu z późnobrązowego skarbu odkrytego w Kościernicy (Kösternitz), pow. koszaliński, 77-84 [Muzeum w Koszalinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie].
Maksym Strotsen, Monika Dzierlińska: Archeologiczne badania wykopaliskowe we wsi Czarnica (gmina Miastko) w latach 1930, 1961 i 1962, 127-138 [Muzeum w Koszalinie].
Henryk Machajewski:Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Rogowie, powiat białogardzki, stanowisko 9, 139-156.
Andrzej Kasprzak: Miecz z wczesnej epoki żelaza znaleziony na wielokulturowym cmentarzysku w Miechęcinie, pow. kołobrzeski, 169-178.
Marek Dworaczyk: Osada z okresu halsztackiego i przedrzymskiego w Dobrej koło Szczecina, 179-194.
Bartłomiej Rogalski: Cmentarzysko w Modrzewiu, pow. stargardzki, stan 6. Przyczynek do problematyki latenizacji Pomorza Zachodniego, s. 195-212.
Patrycja Kaczmarska, Andrzej Michałowski: Osady fazy marianowskiej – klucz do poznania przemian kulturowych Pomorza Zachodniego?, 213-231 [Głazów, Mielno Pyrzyckie, Nowogródek Pomorski,Ostromice gm. Wolin, Otanów, Święte gm. Stargard, Troszyn].
Robert Kraszczuk: Zaczęło się od Bielawy – badania nad wyspami ziemi drawskiej i wałeckiej, 232- 250 [jeziora: Szczuczarz, Załom Wielki, Betyń Wielki, Raduńskie, Broczyno, Ostrowieckie, Martew, Pecnik Duży, Lubie, Krosino, Wąsosze, Drawsko, Komorze, Śmiadowo, Jeleń, Pile, Strzeszyn, Ciemino, Łubicko Wielkie, Jastrowskie Małe, Buzież Duży, Ostrowiec, Czaple Wielkie, Dąbie Wielkie, Siecino].
Eugeniusz Cnotliwy, Wielkomorawskie oprawki na terenie północno zachodniej Słowiańszczyzny, s. 251-259.
Gerard Wilke: Uwagi o rekonstrukcji mostu wczesnośredniowiecznego w Nętnie na Pomorzu Zachodnim, na tle wybranych obiektów zachodniosłowiańskich, 260-280.
Paweł Pogodziński: Osada wczesnośredniowieczna w Płaszewku stan. 5, gm. Słupsk, 281-290.
Kamil Kajkowski: Między sferą niebiańską a zaświatami. Rola artefaktów pradziejowych w kulturze wczesnośredniowiecznych Pomorzan, 301-332.
Anna B. Kowalska, Grzegorz Durdyń, Ceramika średniowieczna z badań archeologicznych w Mierzynie pod Szczecinem. Przyczynek do badań wsi zachodniopomorskiej w okresie przemian lokacyjnych, s. 333-346.
Marcin Majewski, Sławomir Słowiński, Kolor ciepła. Późnogotyckie kafle z zamku książęcego w Wolinie, s. 367-382.
Andrzej Janowski: Szlufki do zawieszania kluczy z XV–XVI w. z terenu Pomorza Środkowego, 383-292.
Grzegorz Jacek Brzustowicz: Echa czasów Wielkiego Elektora. Zapiski kronikarskie z lat 1660–1684 z ksiąg kościelnych parafi ewangelickiej w Reczu, 393-405.
Piotr Kalka: Wilhelm Petzsch – nieco zapomniany badacz Pomorza, 406-415 [Wilhelm Paul Ludwig Petzsch 1892 Schivelbein -1938 Greifswald ; archeologia ; Pomorze Środkowe] Bronisław Malinowski: Kim był pastor Franz Papenfuss z Kazimierza – bohaterem czy zdrajcą?, 416-428.
Kamila Krzanik–Dworanowska: Klukowo – odkrywanie dziejów wsi, 429-442.
Andrzej Kuczkowski: „Niedźwiedź morski”, wichury i powodzie… Trudny żywot małych osad nadmorskich, 443-462 [Kamp = Kępa, Regemünde = Regoujście, Deep Tief = Czajcze, Nest = Unieście, Jamund = Jamno, Rügenwalde - Darłowo, Rügenwaldemünde = Darłówko, Versunkenes Schloss = Zatopiony Zamek, Vitte = Wicie, Klus Chlust = Stara Chusta, Bollenz = Boleniec, Dambe, Eichweide = Dąbie, Dębie, Lontschen = Łączka, Budsise, Carolinenhof = Budziszcze, Karłowo, Leba, Lebemünde = Łeba, Cledorf, Glewicz].
Kacper Pencarski: Max Reinhold Gilbert Glagau – funkcjonowanie majątków w Bukowie, Domachowie i Laskach a prace projektowe i uruchomienie kolei wąskotorowej ze Sławna do Polanowa w 1897 r., 463-493.
Zbigniew Sobisz: Dendroflora terenów zieleni Koszalina w ostatnich 55 latach, 494-514.
Krzysztof Kowalski, Dorota Kozłowska: Zabytki Archeologiczne z dziewiętnastowiecznej kolekcji Stowarzyszenia naukowego w Koszalinie w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, s. 515-544.
Andrzej Kokowski, Wieńczysław Niemirowski: Soldin/Myślibórz. Nieznane karty z dziejów muzeum i archeologii dawnego powiatu myśliborskiego w okresie międzywojennym, 545-570.
Joanna Maria Iwaszkiewicz: Zbiory wybranych muzeów Pomorza Zachodniego na podstawie kwestionariuszy muzealnych z końca lat 30. XX w., 571-586.
Paweł Migdalski: Misja Mieczysławy Ruxerówny. Przyczynek do dziejów muzealnego dziedzictwa ziem zachodnich i północnych, 603-610 [Muzeum w Koszalinie ; Uniwersytet AM w Poznaniu].
Mateusz Zacharewicz: Aleksander Stafiński – „człowiek z wieży”, 611-625 [Aleksander Stafiński 1899 -1968 ; Muzeum Regionalne w Szczecinku].
Ewa Kurzyk: Początki muzealnictwa w Kołobrzegu po 1945 roku, 626 - 633 [Jan Frankowski 1945-1972].
Krystyna Rypniewska: Powojenna historia zbiorów i działalności Działu Sztuki Dawnej koszalińskiego muzeum, 634-650.
Marek Żukowski: Status prawny muzeów prywatnych, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu sławieńskiego od 1990 r., 651-663.
Marta Dzięgielewska: Pomorskie muzea XXI wieku – przenikanie się starych i nowych idei, 664-678 [m.in. Centrum Dialogu Przełomy - Muzeum Narodowe w Szczecinie].
Współfinansowanie: Urząd Miasta (Koszalin), Fundacja Relicta
Streszczenia w języku angielskim przy pracach.
978-83-89463-40-1 (oprawa miękka)
Koszalin_Muzeum
4101 (to nie jest sygnatura)


Rodzaj dokumentu:
Książka

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcja
Magazyn 11 (K.55778)
Sygn. K-III-55778
do wypożyczenia 05/05/2021 2000100557785 Zamów