MUZEUM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
Muzeum

Odbudowa miast Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej :

wybrane problemy /
redakcja Paweł Migdalski ; Bogucki Wydawnictwo Naukowe ; Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Stargardzie ; [tłumaczenia z języka niemieckiego Paweł Migdalski, korekta Michał Gierke].
Poznań : | Stargard :
Bogucki Wydawnictwo Naukowe ; | Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie,
2021.
312 stron : faksymilia, fotografie, ilustracje, mapy, plany ; 24 cm.
Książki
1
brak wypożyczeń
Bibliografia na stronach 293-312.
Paweł Migdalski: Między możliwościami, potrzebami, polityką, mitologią i wykorzystanymi szansami. Kilka refleksji wokół zniszczeń i odbudowy miast pomorskich po II wojnie światowej, 7-17.
Jörg Hackmann: Dziedzictwo współdzielone. Rola historii w odbudowanie miast bałtyckich po II wojny światowej, 19-26.
Kazimierz Kozłowski: Uwarunkowania społeczno-polityczne i kadrowe odbudowy Pomorza Zachodniego w pierwszych powojennych latach, 27-37.
Jolanta Aniszewska: Ankietyzacja zniszczeń wojennych zabudowy miast i wsi w 1945 r. na przykładzie powiatu stargardzkiego, 39-49.
Maciej Płotkowiak: Refleksje na temat procesu przekształceń miast na terenie Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej, 51-61.
Ewa Stanecka; Działalność służb konserwatorskich w procesie odbudowy miast historycznych po 1945 r., na przykładzie Szczecina, Stargardu i Kołobrzegu w świetle dokumentów archiwalnych wojewódzkiego konserwatora zabytków w Szczecinie i Koszalinie, 63-92.
Beata Makowska: Forma ochrony konserwatorskiej miast - rejestr zabytków woj. zachodniopomorskiego, 93-115.
Arkadiusz Małecki: Obiekty sakralne, zabytki, świątynie. Sytuacja poewangelickich obiektów sakralnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956, 117-135.
Michał Gierke: Losy kościoła Mariackiego w Chojnie po 1945 roku. Dziedzictwo zapomniane, dziedzictwo zadbane, 137-155.
Błażej Bubnowicz: „Klęska urbanistyki”. O powojennej odbudowie Kamienia Pomorskiego, 157-177.
Katja Bernhardt, Jan Musekamp: Przełom roku 1945? Urbaniści w Stettinie i Szczecinie, 179-194.
Paweł Zaremba, Konrad Zaremba: Rola inż. Piotra Zaremby, pierwszego polskiego prezydenta Szczecina, w koncepcji odbudowy miasta, 195-204.
Małgorzata Gwiazdowska: Zmiany koncepcji odbudowy i ochrony dziedzictwa kulturowego Szczecina po 1945 r., 205-226.
Justyna Bądkowska, Budownictwo mieszkaniowe w Szczecinie i problemy sektora budowlanego w latach 1945-1970. Wybrane aspekty, 227-240.
Sławomir Iwasiów: Zdrapywanie Stettina/Szczecina (w literaturze i prasie), 241-252.
Marian Rębkowski: O uwarunkowaniach i znaczeniu badań archeologicznych prowadzonych przy odbudowie kołobrzeskiej Starówki, 253-270.
Andrzej Kuczkowski: Małe miasta Pomorza Środkowego oczami archeologa. Odbudowa, modernizacja, rewitalizacja, 271-281.
Aleksandra Hamberg-Federowicz: Problemy opieki i ochrony zabytków zachodniopomorskich miast. Wybrane zagadnienia finansowania prac konserwatorskich na przykładzie ostatnich lat, 283-189.
Współfinansowanie: PGE GiEK S.A Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
978-83-7986-342-6 (Bogucki WN)
Dar redaktora
4118 (to nie jest sygnatura)


Rodzaj dokumentu:
Książka

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcja
Magazyn 11 (K.55791)
Sygn. K-II-55791
do wypożyczenia 31/05/2021 2000100557914 Zamów