MUZEUM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
Muzeum

Puszcza Bukowa : Cz. 1 /

między kulturą a naturą.
Cz. 1 /
red. Paweł Migdalski.
Wyd. 1.
Wrocław :
Chronicon Wydawnictwo,
2021.
316 stron : faksymilia, fotografie, ilustracje, mapy, wykresy ; 24 cm.
Książki
1
brak wypożyczeń
Bibliografie, netografie przy pracach. Indeksy.
PAWEŁ MIGDALSKI Puszcza Bukowa jako przestrzeń kultury, s. 9 / ANDRZEJ PIOTROWSKI Geneza Wzgórz Bukowych s. 27 / GRZEGORZ KIARSZYS Teledetekcja krajobrazów archeologicznych Puszczy Bukowej s. 49 / MARCIN SZYDŁOWSKI Wzgórza Bukowe w kontekście wyników badań paleośrodowiskowych i klimatycznych dla północnozachodniej Polski i ich znaczenie dla przemian osadniczych w pradziejach s. 67 / AGNIESZKA MATUSZEWSKA Osadnictwo pradziejowe na terenie Puszczy Bukowej s. 103 / ANDRZEJ JANOWSKI Osadnictwo wczesno- i późnośredniowieczne na terenie Puszczy Bukowej s. 131 / RAFAŁ SIMIŃSKI Działalność osadnicza klasztoru w Kołbaczu na terenie Puszczy Bukowej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie do około poł. XIV w. Szkic do problemu s. 163 / KAROLINA BLOOM Rekonstrukcja paleośrodowiska z uwzględnieniem działalności Opactwa Cystersów na podstawie analizy pyłkowej s. 183 / PAWEŁ GUT Z dziejów zarządu i gospodarki lasami Gór Bukowych od XVI do XVIII w. s. 195 / RADOSŁAW SKRYCKI Puszcza Bukowa na dawnych mapach (do początku XIX w.) s. 219 / CEZARY KUJAWSKI Gospodarka leśna przełomu XIX i XX w. w Puszczy Bukowej w świetle wybranych materiałów s. 233 / PAWEŁ RUTKOWSKI, MONIKA KONATOWSKA Siedliska przyrodnicze Puszczy Bukowej a gospodarka leśna s. 245 / KAMIL PIOTR SZPOTKOWSKI Bukowa spiżarnia, czyli o znaczeniu i sposobach wykorzystywania zasobów przyrodniczych Puszczy Bukowej s. 271.
Finansowanie: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych (Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe)
978-83-960840-4-0 (oprawa miękka)
Dar Nadleśnictwa Gryfino
4610 (to nie jest sygnatura)

do 801 p.n.e.
2001-
Archeologia
Gospodarka, ekonomia, finanse
Osadnictwo
1501-1600
Puszcza Bukowa
1701-1800
Geografia i nauki o Ziemi
1201-1300
1601-1700
Gospodarka leśna
Las
1401-1500
1801-1900
Praca zbiorowa
1301-1400
Historia
1101-1200
1901-2000

Rodzaj dokumentu:
Książka

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcja
Magazyn 11 (K.56120)
Sygn. K-II-56120
do wypożyczenia 16/11/2022 2000100561201 Zamów