MUZEUM  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
Muzeum

2023 kwiecień_Książki BMNS


Zawartość półki


 
Nr Skasuj Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1 2000100561867 K.56186 Awangardzistka = Avant-garde artist : Maria Nicz-Borowiakowa 1896-1944 /
2 2000100561775 K.56177 Castrum Lubenov : tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy = The tragic history of the medieval tower in Lubrza /
3 2000100561935 K.56193 Das Frühmittelalter in Thüringen. Bd. 2, Studien zu den Fundkomplexen Ossmannstedt, Eischleben und Herpf /
4 2000100561805 K.56180 Dwa cmentarzyska ludności kultury pomorskiej w Borucinie, gm. Stężyca : studium archeologiczno-antropologiczne = Two burial grounds of the Pomeranian culture population in Borucino, Stężyca commune : an archaeological and anthropological study /
5 2000100561898 K.56189 Fangor : dzisiaj są moje urodziny : wystawa z okazji 100. rocznicy urodzin Wojciecha Fangora /
6 2000100561928 K.56192 Frühgeschichte : archäologische Funde von der Römern bis zum Mittelalter im Germanischen Nationalmuseum / Springer, Tobias.
7 2000100561881 K.56188 Koszalin od średniowiecza do współczesności : katalog wystawy = Koszalin vom Mittelalter bis zur Gegenwart : Ausstellungskatalog / Szewczyk, Danuta.
8 2000100561973 K.56197 Między ziemią, wodą i powietrzem : metody nieinwazyjne a dziedzictwo archeologiczne Lednickiego Parku Krajobrazowego = Between earth, water and air : non-invasive methods and the archaeological heritage of Lednica Landscape Park /
9 2000100561942 K.56194 Rome and the Barbarians : an Interplay between two Worlds /
10 2000100561850 K.56185 Rzeczy Warszawskie : książka towarzyszy wystawie głównej "Rzeczy Warszawskie" /
11 2000100561874 K.56187 Samobójstwo w społeczności wczesnych Germanów / Skóra, Kalina
12 2000100561799 K.56179 Sierpów stanowisko 1, pow. Zgierz, woj. łódzkie : cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza = Sierpów site 1, district of Zgierz, province of Łódź : the Bronze and Early Iron Age cemetery /
13 2000100561768 K.56176 Subneolit środkowego Mazowsza w świetle archiwalnych zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie /
14 2000100561959 K.56195 Toruńskie zegary i zegarmistrzowie / Kluczwajd, Katarzyna
15 2000100561911 K.56191 Vorgeschichte : archäologische Funde von der Altsteinzeit bis zu den Kelten im Germanischen Nationalmuseum / Springer, Tobias.
16 2000100561782 K.56178 Wielokulturowy kompleks osadniczy na stanowisku 1 w miejscowości Dzierzgówek gm. Nieborów, pow. Łowicz = Multicultural settlement complex at Dzierzgówek site 1, commune of Nieborów, district of Łowicz /
17 2000100561966 K.56196 Witkacy : sejsmograf epoki przyspieszenia = seismograph of the acceleration age /
18 2000100561904 K.56190 Woman art power /
19 2000100561836 K.56183 Z aparatem fotograficznym po Polsce w latach dwudziestych XXI w. Cz. 6, (Pomorze Zachodnie) / Białecki, Tadeusz
20 2000100561812 K.56181 Zamęt : czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach. Cz. 1, Ku końcowi / Aniszewska, Jolanta.
21 2000100561829 K.56182 Zamęt : czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach. Cz. 2, Początek / Aniszewska, Jolanta.
22 2000100561843 K.56184 Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię : prace laureatów III edycji konkursu historyczno-literackiego /

Dodaj książke poprzez kod paskowy